Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Stj. Av. Ali ERŞİN, Ocak 2020

Giriş

Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık"), 12 Ekim 2019 tarihinde Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde ("Yönetmelik") değişiklik yaptı. Değişiklikler kapsamında reklam verenlerin belirli yükümlülükleri yeniden düzenlendi.

Değişiklikler

1- Mal veya hizmetlere yönelik çekiliş, yarışma ve promosyon gibi pazarlama tekniklerini kullanmak suretiyle yapılan reklamlarda, yönetmelik bazı yükümlülükler getirmişti. Getirilen yükümlülüklerden birisi de, ürünlerin yanında hediye edilen promosyonların, tüketiciler tarafından kolay şekilde edinilebilmesi için, promosyonu düzenleyenin elinden gelen çabayı göstermesi gerekliliğidir.


2- 2018’de getirilen 24/A maddesi gereğince, aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların, televizyon programlarında reklamı yasaklanmış, programlar dışında(program arası reklamlar) bunların reklamının yapılması halinde ise, ekranın alt kısmında uyarıların olması gerektiği mevcuttu. Getirilen 24/A maddesi 3. fıkrasında yapılan değişiklik ile, aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların satışını artırma amaçlı çocuklara yönelik reklam uygulamalarına ilişkin hüküm değiştirildi. Değişiklik kapsamında çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik ürünlerin, asıl ürünle birlikte ayrıca hediye olarak verilemeyeceği düzenlendi. Hükmün ilk metninde promosyon ürünlerin yanında "benzeri pazarlama tekniklerinin" de uygulanamayacağı düzenlenirken, yapılan değişiklikle hükmün kapsamı, yalnızca asıl ürün ile birlikte verilen hediye ürünlere yönelik pazarlama uygulamalarını kapsayacak şekilde daraltıldı.

3- Ateşli veya ateşsiz silahlar ile bunların üreticileri ve satıcılarına yönelik reklamların yasaklanmasına ilişkin hükme istisna getirildi. 27. madde 9. fıkrasında değişiklik kapsamında, yetkili makamlardan izin alarak faaliyet gösteren silah üreticisi ve satıcılarının; ilgili mevzuatlarına uygun olarak kendilerine ait kurumsal internet sitelerinde yaptıkları tanıtımlar ve fuarlara katılım için hazırlanan materyaller ile özel olarak avcılık ve atıcılık üzerine tematik yayın yapan mecralarda yayınladıkları reklamlar, reklam yasağının dışında bırakıldı.

<p class="ortabalkbold" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 12pt;"><span style="font-size: 18px; font-family: Calibri; color: rgb(28, 40, 61); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">1- Mal veya hizmetlere yönelik çekiliş, yarışma ve promosyon gibi pazarlama tekniklerini kullanmak suretiyle yapılan reklamlarda, yönetmelik bazı yükümlülükler getirmişti. Getirilen yükümlülüklerden birisi de, ürünlerin yanında hediye edilen promosyonların, tüketiciler tarafından kolay şekilde edinilebilmesi için, promosyonu düzenleyenin elinden gelen çabayı göstermesi gerekliliğidir.</span></p><p class="ortabalkbold" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 12pt;"><span style="font-size: 18px; font-family: Calibri; color: rgb(28, 40, 61); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></span><span style="font-weight: 700;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Calibri; color: rgb(33, 37, 41); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="ortabalkbold" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 12pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Calibri; color: rgb(33, 37, 41); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 18px;">2- 2018’de getirilen 24/A maddesi gereğince, aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların, televizyon programlarında reklamı yasaklanmış, programlar dışında(program arası reklamlar) bunların reklamının yapılması halinde ise, ekranın alt kısmında uyarıların olması gerektiği mevcuttu. Getirilen 24/A maddesi 3. fıkrasında yapılan değişiklik ile, aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların satışını artırma amaçlı çocuklara yönelik reklam uygulamalarına ilişkin hüküm değiştirildi. Değişiklik kapsamında çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik ürünlerin, asıl ürünle birlikte ayrıca hediye olarak verilemeyeceği düzenlendi. Hükmün ilk metninde promosyon ürünlerin yanında "benzeri pazarlama tekniklerinin" de uygulanamayacağı düzenlenirken, yapılan değişiklikle hükmün kapsamı, yalnızca asıl ürün ile birlikte verilen hediye ürünlere yönelik pazarlama uygulamalarını kapsayacak şekilde daraltıldı.</span><o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size: 18px;"></span></p><p class="ortabalkbold" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 12pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Calibri; color: rgb(33, 37, 41); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 18px;">3- Ateşli veya ateşsiz silahlar ile bunların üreticileri ve satıcılarına yönelik reklamların yasaklanmasına ilişkin hükme istisna getirildi. 27. madde 9. fıkrasında değişiklik kapsamında, yetkili makamlardan izin alarak faaliyet gösteren silah üreticisi ve satıcılarının; ilgili mevzuatlarına uygun olarak kendilerine ait kurumsal internet sitelerinde yaptıkları tanıtımlar ve fuarlara katılım için hazırlanan materyaller ile özel olarak avcılık ve atıcılık üzerine tematik yayın yapan mecralarda yayınladıkları reklamlar, reklam yasağının dışında bırakıldı.</span></span></p>

Sonuç

Sektörlerin hızla değişmesi, yönetmelikte sık ve ufak değişiklikler meydana getirilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu yönetmeliğin uygulanmasından, Ticaret Bakanlığı sorumludur.

İletişim

Nasuh Akar Mahallesi 1404. Sokak No: 18/31 Trio Suit, Çankaya/ ANKARA

Takip Et

Duyurulardan haberdar olmak için lütfen e-posta adresinizi girin ve abone olun.