ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMLERİ

Hizmet sunanlar ile hizmet sağlayanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, hizmet sağlayanlar nezdinde sektöre olan güveni temin etmek ve hizmet sunanları bir otoritenin iznine ve kontrolüne tabi tutmak amacıyla 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) 27.06.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına yönelik, başta faaliyet izni alınmasına dair olmak üzere iç sistemlerine, bilgi sistemlerine ve faaliyetlerine ilişkin diğer konularla ilgili de pek çok yükümlülük getirmektedir. Kanuna ilişkin olarak çıkarılan Tebliğ ve Yönetmelik ise ödeme sistemleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının çalışma ve faaliyet esaslarını belirlemektedir.

Juris Hukuk Bürosu olarak ilgili mevzuattan doğan yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmeleri için müvekkillerimize verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

·         Elektronik para ve ödeme kuruluşları lisans süreçlerinin multi disipliner şekilde yönetimi

·         Hayata geçirmek istedikleri iş modeline özel sözleşme ve risk analiz raporlarının hazırlanması,

·         İlgili mevzuat hükümleri uyarınca faaliyet izni alabilmeleri için gerekli her türlü doküman ve belgenin hazırlanması,

·         Hizmet sunan ve sağlayanlara yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

·         Oluşabilecek ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması

·         Mevzuat ve standartlara uyum

 

İletişim

Nasuh Akar Mahallesi 1404. Sokak No: 18/31 Trio Suit, Çankaya/ ANKARA

Takip Et

Duyurulardan haberdar olmak için lütfen e-posta adresinizi girin ve abone olun.